Produkter
Stockhelp Advanced
Aktieprogram för teknisk analys.
Läs mer...

Böcker
Böcker om teknisk analys.
Läs mer...

Nyheter
2018-05-24
Uppdaterat integritetspolicyn enligt nya EU-förordningen GDPR.

2018-04-07
Stockhelp Advanced finns från och med 2018-04-07 bara i en engelsk version.
Klicka här för att komma till den engelska sajten

2017-08-24
Stockhelp Free finns från och med 2017-08-24 bara i en engelsk version.
Klicka här för att komma till den engelska sajten

2017-06-17
Stockhelp Advanced 2.4 lanseras som löser problemet med ändrat format på kursdata från Yahoo Finance.
Läs mer om nyheterna i nya versionen

Fler nyheter...

Versionshistorik för Stockhelp Advanced


OBS! Stockhelp Advanced finns från och med 2018-04-07 bara i en engelsk version.

Klicka här för att komma till den engelska sajten2.4    2017-06-17


Nya funktioner:

Nu använder programmet justerade kurser från Yahoo Finance, vilket gör att diagrammen automatiskt justeras för split och omvänd split.

 

Buggfixar:

 

Övrigt:

Anpassat för nytt format på slutkurserna hos Yahoo Finance. OBS! Tidigare versioner av Stockhelp kan inte längre hämta kurserna från Yahoo Finance.

 


2.3    2017-03-20


Nya funktioner:

Nu sparas också typen av diagram (line and bar, candlestick, linjediagram eller punktdiagram) för arbetsytor.

Nu går det att skicka en felrapport om programmet kraschar för att underlätta felsökningen.

 

Buggfixar:

Vid utskrift av "Vinnare och förlorare" syntes inte värdet för kolumnen "Nedgång sedan toppnoteringen %".

Vid utskrift av "Sök efter ej uppdaterade" är nu kolumnen ISIN borttagen.

Indikatorerna i sparade arbetsytor visades inte när man öppnade arbetsytan.

Om SFL-funktionen "Print" användes i en indikator för en sparad arbetsyta kraschade programmet när man försökte öppna arbetsytan.

Vinsttest kraschade om man hade ett kursdiagram med minst en indikator i bakgrunden.

Sortering vid bläddring av värdepapper fixad och ordningen i listorna "Värdepapper" och "Symbol/Ticker" vid öppnande av nytt värdepapper. Förut kom W före V.

 

Övrigt:

Vid utskrift är nu "Landscape" standard för att få plats med alla kolumner på ett papper. "Landscape" är standard för alla utskrifter.

Beräkningen av statistiken för Vinsttest går nu cirka 4 gånger fortare.

Knappen "Esc" kan nu användas för att stänga alla dialoger. Knappen "Enter" kan nu användas för att verkställa i alla dialoger förutom i Formel editorn där "Enter" gör en ny rad i formeln.

Programmet startar nu alltid med en aktie visad om ingen arbetsyta är vald.

Stockhelp Quotes Downloader som används för att hämta kurser från Yahoo Finance är nu helt på engelska.2.2    2016-11-01

Nya funktioner:

Val av 5 år och 10 års kursdiagram som tidsperiod infört.

 

Buggfixar:

Vid sökning efter köp- och säljsignaler och filtrering på grupp visades inte procentuträkningen korrekt i förloppsindikatorn.

Om man visade flera kursdiagram och stängde dialogen "Hämta kurser" fick man ett felmeddelande.

Om man inte fyllt i Pris eller Courtage i "Transaktionsdialogen" och stegade till en annan cell, kraschade programmet.

Vid visning av flera kursdiagram tillsammans med funktionen "Grupper", uppdaterades inte alltid det sist visade kursdiagrammet när man ändrade värdepapper i en grupp.

Nivåbevakning av linje fungerade inte för ticker med längden tre tecken eller mindre.

Om man började rita ett objekt utanför kursdiagrammet och släppte musknappen innanför kursdiagrammet kraschade programmet.

Om man valde hårkorset när inget kursdiagram visades kraschade programmet.

Om man valde ritverktyget linjal efter val att zooma område stängdes inte funktionen zooma område av.

Funktionen "hämta kurser vid programstart om äldre kurser saknas..." tog inte hänsyn till helgdagar och försökte ibland felaktigt hämta redan hämtade kurser.

 

Övrigt:

SFL funktionen HighestHigh har bytt namn till Highest.

SFL funktionen LowestLow har bytt namn till Lowest.

Det går nu att förlänga flera trendlinjer på en gång.

Kategorierna Inbyggda signaler och Egna signaler visas nu inte när man väljer menyläget Indikator från Infoga menyn.

Knappen Vinsttest genererar nu också listan under fliken Signaler. Därför är knappen Sök borttagen från Vinsttest, eftersom den tidigare bara genererade listan under fliken Signaler.

Listan i Sök efter köp- och säljsignaler anpassar sig om man ändrar storlek på fönstret.

Aktierna på Large Cap, Mid Cap och Small Cap har justerats så att de stämmer mot DN's börslista.

Funktionen Sök efter ej uppdaterade värdepapper är flyttad till menyläget Underhåll av databasen under Arkiv-menyn.2.1    2015-06-07

Nya funktioner:

Hårkors - kan användas till att lättare se datum och kursnivåer för ett värdepapper.

Linjal för att mäta prisförändringen och antal börsdagar mellan två börsdagar.

Nu går det att hämta alla tillgängliga kurser för visat värdepapper.

Det går att filtrera på grupper när man söker efter köp- och säljsignaler.

Två nya inbyggda indikatorer har tillkommit: LinearRegression och MovingAverages.

Nytt kommentarsfönster som kan visa kommentarer som genereras av det inbyggda formelspråket SFL (Stockhelp Formula Language). Kommentarer är inlagda för indikatorerna Bollinger, LinearRegression och MovingAverages.

Nya SFL-funktioner:

GetIf, GetTicker, GetSymbolName, Print, LinearRegression, LinearRegressionSlope, LinearRegressionIntercept, NumberToString och BarsSince.

 

Buggfixar:

Visning av innehavslistan kraschade om man hade kryssat bort markeringen för alla kurskällor.

 

Övrigt:

Uppdateringen av databasen efter hämtning av kurser går nu 8 gånger fortare.

 


2.0    2014-05-10

Buggfixar:

Det gick inte att öppna dialogen Om Stockhelp två gånger efter varandra.

Fel i beräkningen av RSI åtgärdat.

 

Övrigt:

Sökning efter köp- och säljsignaler går nu upp till 250 % fortare. Ökningen är större ju fler kärnor processorn har.

Vinsttest går nu upp till 250 % fortare. Ökningen är större ju fler kärnor processorn har.


1.8    2013-09-09

Övrigt:

Kursleverantören MSN Money är ersatt av Yahoo Finance, eftersom MSN Money upphörde med dagskurser 2013-07-01.


1.7    2013-06-24

Nya funktioner:

Nu kan du välja att hämta kurserna automatiskt vid programstart. Se menyn Verktyg och menyläge Inställningar.

Nu kan du välja att söka efter köp- och säljsignaler automatiskt vid programstart. Se menyn Verktyg och menyläge Inställningar.

Nu kan du välja att köra nivåbevakning av linje automatiskt vid programstart. Se menyn Verktyg och menyläge Inställningar.

Indikator Bollinger ändrad så att den nu visar köpsignal när kursen stänger nedanför det nedre Bollingerbandet. Den visar säljsignal när kursen stänger ovanför det övre Bollingerbandet.

Ny signal BollingerSignal.

 

Buggfixar:

Månadens vinnare visade inget för januari månad.

Om "kort datumformat" i kontrollpanelen var inställt på YY-MM-DD i stället för YYYY-MM-DD gick det inte att hämta kurserna.

Om man tog bort ett värdepapper från kursdiagrammet när flera värdepapper visades, kunde det hända att det inte gick att lägga till det borttagna värdepappret igen.

Om det är fel i en formel och man kör Sök efter köp- och säljsignaler eller Vinsttest visas nu vilken formel det är fel i.

 

Övrigt:

Stockhelp stödjer nu Windows 8.

Stockhelp stödjer inte längre Windows XP.

Stockhelp stödjer inte längre tredjepartsprogrammet YLoader för att hämta kurserna, eftersom det är ersatt av Stockhelp Quotes Downloader som medföljer installationen av Stockhelp Advanced.


1.61    2012-10-05

Buggfixar:

Vid installation på 64 bitars operativsystem installerades inte SQL Server 2005 Express.

Överföring av ritobjekt fungerar nu vid spara/återställa inställningar mellan Stockhelp Advanced och Stockhelp Free.

 

Övrigt:

Stockhelp Quotes Downloader är anpassat efter nytt format hos MSN.


1.6    2012-04-09

Nya funktioner:

MACD histogram inlagt i formeln MACD.

Lagt till MACDSignal och PriceOscillatorSignal till inbyggda signaler.

Signalerna visas nu i kursdiagrammet för de inbyggda indikatorerna PriceOscillator, RSI och Stochastics.

Det går nu att subtrahera två Vector element i det inbyggda formelspråket SFL (Stockhelp Formula Language)

Det går nu att ta bort flera arbetsytor på samma gång.

Det går nu enkelt att välja att hämta alla tillgängliga kurser för de kursdiagram som visas med hjälp av en ny knapp Markera alla visade kursdiagram under fliken Värdepapper i dialogen Hämta kurser.

Snabbknapp för att välja att visa två års kurser infört.

Vinnare/förlorare klarar nu även 2, 5 och 10 års perioder.

 

Buggfixar:

Vid visning av stöd/motståndsdiagram var man tvungen att stega till ett annat värdepapper för att kursdiagrammet skulle visas.

Det går nu inte att skapa en indikator som har ett eller flera mellanslag i början eller slutet av namnet.

Vid byte av aktie i t.ex. kurslistan och grupper användes inte den tidsperiod som var inställd på ikonen i verktygsraden.

Zooma område fungerade inte alltid även om ikonen var vald.

Sök efter köp/säljsignaler kunde visa signaler även om datumintervallet var utanför de datum det fanns kurser för.

Om kurserna för en aktie inte var hämtade för början av det intervall den skulle visas, visades inga kurser.

SFL-funktionen Plotlevel kunde ibland rita ut horisontella linjer som låg utanför indikatorarean.

Om man infogade en indikator i kursdiagrammet vid inzoomat läge, visades inte indikatorn med samma tidsintervall som kursdiagrammet.

Om man försökte infoga en inbyggd signal i kursdiagrammet (vilket inte ska gå) kördes ändå formeln.

Länken till MSN saknades i dialogen för redigera värdepapper.

Programmet kunde krascha ibland när man stängde dialogen Sök efter köp- och säljsignaler.

Om man la till ett värdepapper som hade en felaktig ticker i dialogen Hämta kurser och fliken Värdepapper och klickade på värdepappret i listan, kraschade programmet.

Om man tog bort ett värdepapper från dialogen Hämta kurser och klickade Verkställ kraschade programmet.

Vid visning av vecko- eller månadsdiagram för värdepapper som inte hade några kurser hämtade kraschade programmet.

Timeout tiden för att ansluta till databasen är ökad för att undvika krasch vid start.

Om zooma område var valt och man ritade ett ritobjekt och valde ett annat värdepapper visades ritobjektet även för det nya värdepappret.

Fältet "Antal" i portföljhanteringen klarar nu att spara decimaltal. Det är användbart vid handel med andelsorder hos t.ex. Aktieinvest.

 

Övrigt:

För vissa typer av fel går det nu att välja att ignorera felet för att kunna spara/ändra data. Tidigare stängdes programmet ner.

Ändrat inställningarna på inbyggda signalen StochasticsSignal, så att de överensstämmer med inbyggda indikatorn Stochastics.

Förbättrade instruktioner för hur man fyller i en felrapport.

Den inbyggda signalen RSISignal är nu förvalt första gången du kör Vinsttest.

När man kör Vinsttest och Sök efter köp/säljsignaler får man inte längre felmeddelande för värdepapper som inte har tillräckligt många dagar för att kunna ge signal.

Lagt till indexen DAX (Frankfurt), FTSE 100 (London) och CAC40 (Paris).

 1.5    2011-09-27

Nya funktioner:

Ikon för att visa allt kursdata införd.

Ny kolumn i Vinnare/förlorare: "Nedgång sedan toppnotering (%)".

Nytt menyläge "Skicka feedback" under Hjälp-menyn.

 

 

Buggfixar:

Inbyggda indikatorn EMALong hade felaktigt formelnamn (EMAShort).

Ticker kan nu vara maximalt 50 tecken (tidigare 16 tecken).

Arbetsytor sparar nu också zoomläget, t.ex. 6 månader.

Timeout tiden för att ansluta till databasen är ökad för att undvika krasch vid start.

Vid hämtning av kurser uppdateras nu kursdiagrammet även om det inte är aktivt fönster.

 1.4    2011-04-03

Nya funktioner:

Nivåbevakning av linje infört.

Förlängning av trendlinje infört.

Ny inbyggd signal 40PercentLossSinceHighest som ger köpsignaler för aktier som fallit 40 % sedan toppnoteringen.

Senast visade grupp är nu vald när man startar gruppdialogen.

Det går nu att starta formeleditorn från menyn Verktyg när kursdiagrammet visas.

Listan i sök efter köp/säljsignaler är nu färgkodad. Köpsignaler markeras med grönt, säljsignaler markeras med rött och om värdepappret för samma signal fått både en köp- och en säljsignal markeras det med gult.

Snabbknappar för att visa senaste månaden, 3 månaderna, 6 månaderna och senaste året införda.

Direktlänk till MSN med information om visat värdepapper infört.

Export av kurser till Excel.

Arbetsyta sparar nu zoomläge (senaste månaden, 3 månaderna, 6 månaderna, senaste året eller visa allt kursdata).

 

 

Buggfixar:

Stockhelp Quotes Downloader hämtar nu långsammare men säkrare från MSN.

Stockhelp Quotes Downloader kunde tidigare hämta kursdata från MSN som felaktigt låg ute på en lördag eller söndag.

Stockhelp Quotes Downloader missade ibland kurser vid hämtning av kurser före år 2000.

Stockhelp Quotes Downloader skriver nu över kurserna om samma dag hämtas igen.

Krasch om växling från sök efter köp/säljsignaler till kursdiagram i bakgrunden åtgärdad.

Vid borttagande av värdepapper vid visning av relativ prestanda kunde programmet krascha.

Visning av Candlestick när flera värdepapper visades medförde ibland krasch.

Om det inte fanns några egna signaler/indikatorer i formeleditorn och man klickade på Verkställ eller Ta bort kraschade programmet.

Inbyggda indikatorn MultiAnalyse visade inte köp- och säljsignalerna i kursdiagrammet.

Kursdiagrammet uppdateras nu direkt efter hämtning av kurser.

 

Övrigt:

Visning av värdepappren som ingår i en grupp går nu betydligt snabbare vid byte av grupp.

Courtage i portföljhanteraren klarar nu 3 decimaler.

Importen av kurser hämtade med Stockhelp Quotes Downloader går nu mycket snabbare.1.3    2010-11-01
 

Nya funktioner:

Stöd för ny kursklient: Stockhelp Quotes Downloader som hämtar kurserna från MSN. Du lägger till/tar bort värdepapper från fliken Värdepapper i dialogen Hämta kurser.

Det går nu att ta bort hela kursdatabasen för alla värdepapper.

Det går nu att lägga till och ta bort indikatorer från kursdiagrammet via högerklick på kursdiagrammet.

Det går nu att lägga till värdepapper till kursdiagrammet via högerklick på kursdiagrammet.

Om man inte får någon sökträff vid sökning av text i formeleditorn, får man nu upp en fråga om man vill söka från början igen.


Buggfixar:


Kurslistan kunde krascha om plusminus-värdet var satt till 0.

Kurslistan kraschade om värdepapperslistan var tom vid tryck på Nytt kursdiagram.

Sökning efter värdepapper fungerar nu oberoende av om stora och små bokstäver används.

Ändra datum i Vinnare/förlorare dialogen satte tillbaka alla aktielistor om man t.ex. bara valt en aktielista och inte tryckt på knappen Spara.

Sortering av kolumner med numeriska data fungerar nu i Vinsttest och Sök efter köp- och säljsignaler.

Vid ändring av alarmnivåer i kurslistan sparades plusminus felaktigt.

Vid visning av linje- eller punktdiagram visades ibland högsta kursen i stället för senaste kursen. I statusfältet under kursdiagrammet är nu högsta-, lägsta- och öppningskursen borttagna, eftersom de inte visas i diagrammet.

Om man la till datum i listan Saknade dagar i dialogen Hämta kurser med knappen Annat datum las kurserna till i omvänd ordning i listan.

Om man avbröt en sökning efter köp- och säljsignaler eller vinsttest med ett kursdiagram i bakgrunden, kraschade programmet när man klickade på ett kolumnhuvud för att sortera.

Krasch kunde ske om start- och slutpunkt för en ritad linje var på samma punkt.

Om fler än ett värdepapper visades i ett kursdiagram och man klickade på ett värdepapper i kurslistan som var samma som det senast tillagda värdepappret i kursdiagrammet kraschade programmet.

Knappen Byt namn i Formel editorn blir utgråad om det inte finns några formler att byta namn på.

Internetlänken i dialogen Nytt värdepapper fungerade inte om Firefox var satt som standard webbläsare.

Vid vinsttest av en aktie uppdaterades inte statistikfliken.

 1.2    2010-02-06
 

Nya funktioner:

Nya inbyggda indikatorer: EMALong, EMAMedium, EMAShort, WMALong, WMAMedium och WMAShort.

Nya SFL (Stockhelp Formula Language) funktioner: EMA, WMA, Sum, Sqrt, Absolute, Stddev, Highest, Lowest, LowestLow, Log, Log10 och HighestHigh.

Datum för senast hämtade kurs visas nu högst upp i kursdiagrammet.

Det går nu att välja aktielista i dialogen Nytt kursdiagram.

Det går nu att ta bort värdepapper från kursdiagrammet om fler än ett värdepapper visas i kursdiagrammet.

Under menyn Visa, Zoom går det nu att zooma in så att senaste månaden, 3 månaderna, 6 månaderna eller senaste året visas i kursdiagrammet.

Nu sparas även sökvägen till kurserna vid spara/återställ inställningar.


Buggfixar:

+/- % och +/- visades felaktigt i kursdiagrammet dagen efter om kurserna saknades dagen innan.

Om man la till ett värdepapper med tickernamn längre än 10 tecken i symbolfilen till programmet Yahoo & Google Historical Downloader, gick det inte att lägga till värdepappret till databasen.

Kursdiagrammen kunde ibland visas felaktigt med datumen i fel ordning.

Om testperioden var felaktig (från-datumet var nyare än till-datumet) fick man ingen varning i Vinsttest och Sök efter köp- och säljsignaler.

Infogade värdepapper sparas nu i arbetsytorna.

Om man ändrade datumet i kurslistan med ett kursdiagram i bakgrunden tog det väldigt lång tid att visa kurslistan för nya datumet.

Om man sökte efter värdepapper i kurslistan och sedan valde knappen Nytt kursdiagram skapades ett nytt kursdiagram för fel värdepapper.


Övrigt:

Stödjer Windows 7

Om man inte hämtat kurserna med programmet Yahoo & Google Historical Quotes Downloader och försöker importera kurserna i Stockhelp får man en varning att kurserna inte är hämtade.

Innehållet i dialogerna Vinsttest, Sök efter köp/säljsignaler, Grupper och Licensavtal anpassas nu om man ändrar storleken på dialogerna.

Kursdatabasen är anpassad efter cirka 25 svenska värdepapper som fått nya tickernamn hos Yahoo Finance.

Det går nu att välja katalog vid installationen.1.1    2009-09-02

Nya funktioner:

En datumkontroll är införd i Vinnare/förlorare så att du kan välja vilken dag som programmet ska jämföra med.

Candlestick visas nu med röd fylld stapel vid stängningskurser som är lägre än öppningskursen. Det gör det lättare att se vilka dagar kurserna går ner.

Ny knapp "Nytt kursdiagram" i dialogerna Grupper, Sök efter ej uppdaterade, Portfölj, Vinsttest, Sök efter köp- och säljsignaler och Kurslista

 

Buggfixar:

Om man sparade en egen indikator i en arbetsyta och öppnade arbetsytan kraschade programmet.

Datumet i kolumnen Hämtat t.o.m. i dialogen Hämta kurser sattes felaktigt till dagens datum även om inga kurser hämtades för dagens datum.

Vinnare/förlorare jämför nu med senast hämtade börsdagen vid start.

Portföljen visade frågetecken före värdepappersnamnet i listan Innehav

Indikatorer i kursdiagrammet (prisfältet) sparas nu i arbetsytor.

Candlestick visades olika i dagsdiagram och vecko/månadsdiagrammen.

+/- i kursdiagrammets titelrad visar nu +/- och +/- %. Tidigare visades förhållandet mellan dagens stängningskurs och gårdagens stängningskurs.

Indikatorerna i prisfältet försvann vid visande av nästa/föregående aktie, vid värdepappersbyte i grupp eller när man ändrade tidsperiod.

Kolumnerna +/- och +/- % i kurslistan visas nu korrekt.

Vid emissionsjustering från kurslistan beräknades +/- felaktigt.

Vid borttagande av aktuell arbetsyta togs även alla öppnade fönster bort.

Menyläget Radera under Redigera-menyn är nu inte valbart när flera värdepapper visas, eftersom ritobjekt inte får förändras när flera värdepapper visas.

Knapparna i verktygsfältet för dags-, vecko- och månadsdiagram fungerar nu när flera värdepapper visas.

Visning av nästa/föregående värdepapper med F11 och F12 är nu spärrat om man visar flera värdepapper.

Kurslistan uppdateras nu när man emissionsjusterar.

Hela den vertikala skrollkontrollen syns nu i alla fönster som visar skrollkontroller.

Kurshämtningen kunde ibland avbrytas för tidigt, eftersom hanteringen av dagar när börsen var stängd var felaktig.

 

Övrigt:

Provperioden är inte längre begränsad till 60 programstarter utan fungerar i 30 dagar oavsett hur många gånger du startar programmet under de 30 dagarna.

Arkiv-menyn, Nytt och fliken Värdepapper har bytt namn till Kursdiagram.

Sökvägen till allsymbols.txt ändrad på Windows Vista till:

C:\Users<ditt namn>\AppData\Local\Profitexia\StockhelpAdvanced\Allsymbols.txt för att det ska gå att ändra i filen.

 

1.03    2009-06-18

Nya funktioner:

Om du lägger till ett värdepapper i symbolfilen till programmet Yahoo & Google Historical Quotes Downloader och sedan hämtar kurserna med Stockhelp, får du nu upp en dialog som frågar efter namn och aktielista för det tillagda värdepappret.

Programmet är nu förberett för Oslobörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen.

Övrigt:

Symbolfilen som används av programmet Yahoo & Google Historical Quotes Downloader är nu anpassad efter Yahoo Finance nya tickernamn. De flesta svenska värdepappren som har A- och B aktier har nu ett bindestreck i tickernamnet, t.ex. ERIC-B.ST för Ericsson B.

 

1.02    2009-06-04

Nya funktioner:

Fibonaccinivåer ritas nu in när man väljer ritverktyget Rektangel.

Det går nu att söka bland värdepappren i dialogerna Kurslista, Sök efter ej uppdaterade och Vinnare/förlorare.

 
Buggfixar:

Hämtningen av kurser kunde hänga sig om kursdata saknades.

Det går nu att flytta inställningarna mellan två datorer som har olika inställningar för språk.

Validering infört av att inmatat data är korrekt för fälten Minsta medelomsättning i dialogen Sökinställningar och alla fält i dialogen Vinsttest inställningar.

Alla val i huvudmenyn går nu att välja med Alt-tangenten plus en tangent (markerad med understreck i huvudmenyn).

När vinsttestet var klart blev inte knappen Stoppa utgråad.

Vid sökning efter köp- och säljsignaler visades signaler felaktigt även om inga värdepapperslistor var valda.

Vid sökning efter köp- och säljsignaler saknades texten "KS" för att markera de värdepapper som haft både en köp- och en säljsignal.

RSI fick felaktigt värde om kurserna inte gått ner någon gång under perioden som periodtiden var inställd på.

Vid vinsttest visades inte alltid förloppsindikatorn (progressbar) korrekt.

Om ett värdepapper hade för kort kurshistorik för att en viss indikator skulle kunna beräknas, kraschade programmet om man försökte visa den indikatorn.

Utskrift av Vinsttest, Sök efter köp- och säljsignaler och kurslista fungerar nu.

Om man inte fyllde i emissionskurs vid nyemission och tryckte på OK, genomfördes felaktigt en nyemission.

Om kurserna inte är hämtade till hårddisken med programmet Yahoo & Google Historical Quotes Downloader avbryter Stockhelp hämtningen av kurser från hårddisken efter tre missade dagar.

Vid fondemission och nyemission justerades bara stängningskursen.

Om man fyllde i ett negativt antal nya- eller gamla andelar vid emissionsjustering kraschade programmet.

 

1.01    2009-02-01

Nya funktioner:

a) Nu går det att välja senast använda arbetsyta vid programstart. Sätt ett kryss i rutan Använd senast visade arbetsyta vid programstart under Verktyg-menyn, Inställningar.

 
Buggfixar:

a) Vid visande av Dow Jones index och indikatorn OBV beräknades kursskalan för OBV felaktigt.

b) Importera portfölj importerar nu även värdepappersnamnen.

c) Vid dubbelklick på OK-knappen vid skapande av nytt värdepapper kraschade programmet.

d) Sällsynt krasch när man rörde musen över kursdiagrammet åtgärdad.

e) Vid stängning av kurslistan kunde programmet ibland krascha.

f) Om listan Egna signaler var tom vid val av formel i Vinsttest och man klickade på OK kraschade programmet.

g) OutOfMemoryException åtgärdat vid hämtande av kurser.

h) Programmet kraschade om man hämtade kurser och stängde dialogen medan kurshämtning pågick.

i) Vid hämtande av kurser och växling till några av de andra flikarna och tillbaka igen blev knappen Avbryt utgråad.

j) Emissionjustering från portföljdialogen kraschade.

k) Vid vissa kombinationer av flera värdepapper i samma diagram tillsammans med indikatorerna Momentum eller Multianalyze kraschade programmet.

l) Vecko och månadsdiagram är nu utgråade även från menyn när flera värdepapper visas.

m) Om man visade max antal värdepapper (9) i samma kursdiagram kraschade programmet.

n) Spara alarmnivåer fungerade inte.

o) Logiken för att gråa ut knappen Stoppa i dialogerna Sök efter köp- och säljsignaler och Vinsttest rättad.

p) Det gick förut att rita i ett kursdiagram med flera värdepapper om man öppnade ett nytt kursdiagram, valde ett ritverktyg och sedan ritade i kursdiagrammet med flera värdepapper.

 

Övrigt:

a) Teckenstorleken för text som kan skrivas i kursdiagrammet ändrad från Verdana 13 till Verdana 10.

b) Innehavslistan visas nu i stället för transaktionslistan när man öppnar en portfölj.

c) SQL Server Express Service Pack 2 är ersatt med SQL Server Express Service Pack 3.

d) Dokumentationen anpassad efter en ny version av Yahoo & Google Historical Quotes Downloader (2.8.0.2).

e) Alla gula indikatorlinjer är utbytta mot blåa linjer, eftersom gult syns dåligt mot vit bakgrund.

 

1.0    2009-01-01 Första versionen av Stockhelp Advanced

Vad tycker användarna?
"Enkelt och intuitivt program. Kraftfulla funktioner med flexibel formeleditor, vinsttest och sökfunktion för köp/säljsignaler."
Ulf A, Göteborg

"Enkelt att göra egna indikatorer."
Christer B, Nacka

"Allmänt imponerad av "kvalitetskänslan" på programmet"
Sten Boman, Bromma

"Tack för ett faktiskt jävligt bra program! Gillar din kursuppdateringsdatabas där jag väljer alla aktier jag vill i MSN."
Emanuel Krasovec

"Först vill jag bara tacka för ett riktigt bra TA-program, är supernöjd."
Tomas, Hallstahammar